Tag Archives: Pat Robertson

Pat Robertson Bernubuat Lagi

Pat Robertson mengeluarkan nubuat lagi, walaupun sudah banyak Continue reading

Posted in Kharismatik/Pantekosta | Tagged , | 7 Comments